Tình hình là có nhận 1 con sony M4 aqua của thằng bạn. Tình trạng mất sóng. Dò sóng bằng tay thì nhận sóng. Nhưng ko đăng ký vô được. Mặc dù đã thay anten và main nhỏ ở dưới của phần sóng. Anh em giúp đở.