khôi phục cài đặt gốc nhưng vẫn k được, các bác giúp em, hay có sơ đồ thì cho em xin