tinh trạng là e có con C4 máy mất sóng do bị hở chân ic nguồn mt6325v e làm chân lại đóng thì ic nguồn rất nóng nên e thay ic nguồn khác thì máy k có dao động mọi người cho e hỏi là thay ic nguồn có cần nạp lại phần mềm không