Kích thước 1800x1200mm
Chất liệu : Nhập khẩu nguyên bộ, gỗ Sồi tự nhiên + MFC cao cấp.